Hozzájárulok
Termékeink Menü
Itt jársz: > >

ÁSZF

Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

A megrendeléskor megadott adatok módosítására (még a kiszállítás előtt) a tanc@tanctolzig.hu email címen van lehetőség.

Bármely kérdése, vagy probléma esetén kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a tanc@tanctolzig.hu email címen!

A jelen általános szerződési feltételek a Tánctól Z-ig Bt. valamennyi, a www.tanctolzig.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.


Általános Szerződési Feltételek


I. BEVEZETÉS

Tisztelt Vásárlónk!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Tánctól Z-ig Bt. (székhely: 8200 Veszprém, Pöltenberg Ernő utca 6. 5. ép.; a továbbiakban: Eladó) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban Eladó és Vevő együttesen: Szerződő Felek). Amennyiben Ön vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a Tánctól Z-ig Bt. webáruházának (a továbbiakban: Webáruház), tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Ez azért különösen fontos, mert a Webáruház nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az ebben foglalt adatkezelési elveket, és ezek minden pontjával egyetért.

Ha Webáruházunk működésével, megrendelési, fizetési, vagy szállítási folyamatával kapcsolatosan bárminemű kérdése vagy észrevétele merül fel, vagy hibásan adott meg rendelést vagy egyéb adatot, a megadott elérhetőségeinken munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.


II. AZ ÁSZF CÉLJA
  
Jelen Általános Szerződési Feltételeket társaságunk azon megfontolásból adta ki, hogy részletesen, és a Szerződő Felek számára megnyugtató módon szabályozza a Webáruház szolgáltatásaival és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szerződő Felek jogait, kötelezettségeit, és minden egyéb, a Webáruház működésével kapcsolatos lényeges körülményt.


III. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, CÉGINFORMÁCIÓ

Cégnév:                             Tánctól Z-ig Kellék és Dekor Stúdió Betéti Társaság

Rövidített név:                    Tánctól Z-ig Bt.

Székhelye:                          8200 Veszprém, Pöltenberg Ernő 6. 5. ép.

Cégjegyzékszám:               19-06-509490

Bejegyző bíróság:              Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság

Adószám:                          25026025-1-19

Email:                                tanc@tanctolzig.hu

Web:                                  www.tanctolzig.hu

Kapcsolattartó:                  Böhm Nóra

TEÁOR:                             8552‘08

A szerződés nyelve:             magyar


Webáruházunk textilek, ruházat, lábbelik, rövidáru, tánckellékek, dekorációs és kézműves termékek forgalmazásával, értékesítésével foglalkozik.


IV. AZ ÁSZF HATÁLYA

1. Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig marad hatályban.

2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyre a Tánctól Z-ig Bt. által üzemeltetett  www.tanctolzig.hu webcímen található internetes áruházon keresztül kerül sor.

3. Eladói szolgáltatást minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat: az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a Webáruház nyújtotta szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

4. Eladó fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a megkötött szerződések tartalmára nem hat ki (mindig az ügyletkötéskor hatályos ÁSZF az irányadó az adott vásárlásra. A módosított ÁSZF a közzététellel egyidejűleg lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Webáruház szolgáltatásait Eladó biztosítja. Közzétételnek az minősül, ha a módosítás szövege a weboldalon online elérhetővé válik.


V. MEGRENDELÉS

1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. A megvásárolni kívánt termék a termék adatlapján található „Kosárba teszem” gombra kattintva jelölhető ki.

2. A jobb oldalon a „Kosár” menüpontra kattintva ellenőrizhető a vásárlásra kijelölt termék, annak mennyisége, ára. Bal oldalon a vásárlás folytatható a Folytatom a vásárlás linkre kattintva. Jobb oldalon a „Megrendelés folytatása” linkre kattintva a kosár részletes tartalma és a megrendelés elküldésének folyamata jelenik meg.

3. Ezen az oldalon lehetőség van a listáról törölni, illetve a megrendelni kívánt termék mennyiségét megváltoztatni, kiválasztható a szállítási mód. Emellett az adatmegadás lépései következnek (szállítási cím, számlázási cím). A megrendeléshez itt megjegyzés is fűzhető.

4. A vásárlás folytatásához szükséges az Általános Szerződési Feltételek elfogadása. Az „Elküldöm” gombra kattintva befejezhető a megrendelés, a rendszer fogadja az adatokat, és a megadott email címre automatikus visszaigazolást küld, mely tartalmazza a rendelés összes adatát. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor mindkét Szerződő Fél ajánlati kötöttsége minden további feltétel és jogcselekmény bekövetkezése nélkül automatikusan megszűnik.

A fenti, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevőnek. A folyamatot Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja.

5. A megrendelést követően emailben visszaigazolást küldünk a megadott címre, mely tartalmazza a megrendelés részleteit, valamint a fizetési és szállítási információkat.

6. Vevő a visszaigazolásban feltüntetett adatokra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban Eladó elérhetőségeinek bármelyikén. Itt jelezheti az esetlegesen hibásan leadott megrendeléseit is.

7. A visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti, az adatok tájékoztató jellegűek, az átmeneti készlethiányból, vagy rendszerhibából eredő esetleges teljesíthetetlenség jogát Eladó fenntartja. Ilyen nem várt esetben Eladó 48 órán belül tájékoztatást küld Vevő részére.

8. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött

szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

9. A szerződés magatartási kódexre való utalást nem tartalmaz.

10. A megrendelést Eladó kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladót felelősség nem terheli.

11. A termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül Vevő az Eladóhoz eljuttatja.

12. A szerződés létrejöttének időpontja az az időpont, amikor a rendelés visszaigazolása (megerősítés) Eladó (nem az automata e-mail visszaküldését jelenti, a rendelés beérkezéséről) részéről megtörténik.

13. A teljesítés időpontja az áru Vevő által történő átvételének időpontja.

14. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

15. A Webáruházban kötött elektronikus szerződés a kattintással, mint ráutaló magatartással jön létre. Az elektronikus úton létrejött szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver) nyelve a magyar, ily módon pedig a szerződés megkötésének, és a szerződés, és a kapcsolattartás során használt nyelv is a magyar.

16. A termék vételára a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, magyar forintban (HUF) értendő bruttó ár, azaz az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) tartalmazza.

Az ár a szállítás költségeit nem tartalmazza. Az árak frissítése folyamatosan elektronikus úton történik. A rendszerhibából eredő téves árközlésért Eladó felelősséget nem vállal, ilyen probléma felmerülése esetén azonban a javítást haladéktalanul köteles megkezdeni.

17. Eladó fenntartja a weboldalon közzétett árak módosításának jogát azzal, hogy a változás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve, ha adatbeviteli hiba miatt a weboldalon megadott vételár az eladási árlistában foglaltaktól eltér.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

18. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXXVII. törvény szerint adásvételi szerződésnek minősül a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik. Az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját szolgáltatási szerződésnek nevezzük.


VI. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. A kiválasztott és megrendelt áru az Eladó általi (nem automata) rendelés visszaigazolásban szereplő időpontban a Vevő által a megrendelésben megadott szállítási címre kerül kiszállításra.

2. Eladó a megrendelt termékeket – az ország egész területére elsődlegesen futárszolgálat segítségével juttatja el Vevőhöz, de egyedi igény alapján lehetőség van Cégünk veszprémi irodájában személyes átvételre is.

3. A megrendelési adatlap „megjegyzés a rendeléshez” rovatában Vevő kéréseket fogalmazhat meg a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket Eladó a lehetőség szerint legnagyobb mértékben figyelembe venni köteles. A várható kézbesítési napon Vevőnek lehetővé kell tennie a megrendelt termék átadását.

4. Vevő köteles az általa leadott megrendelésben megjelölt címre kiszállíttatott termékeket átvenni, és a vételárat - mely a termék postaköltségét is tartalmazza – a csomag átvételekor a futárszolgálatnak megfizetni. A Vevő hibájából szükségessé váló újabb házhozszállítás költségei Vevőt terhelik.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy Eladó köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a további teendők egyeztetése érdekében.

Megrendelés esetén az árakhoz kapcsolódó szállítási költségek az Eladó által küldött visszaigazolásban feltüntetésre kerülnek.

5. A termékek megvásárlásához az alábbi fizetési és szállítási lehetőségek állnak rendelkezésére:

A szállítás díja: 1290,- Ft/csomag

Utánvétes fizetés díja: 300 Ft/rendelés

Pehelykönnyű rendelések esetén kérje egyedi ajánlatunkat!

Személyes átvétel esetén nem számolunk fel szállítási díjat.

25 000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén a szállítási költséget átvállaljuk.

Szállítási lehetőségek:

•    Házhoz szállítás (MPL futárszolgálattal)

•    Postán maradó

•    MPL PostaPontok

•    MPL Csomagautomaták

Cégünk veszprémi irodájában lehetőség van a csomagok személyes átvételére.

A szállítási határidő 2-7 nap (meglévő árukészlet esetén).

Ha a kiszállítás bármely okból késedelembe esik, úgy egyeztetés céljából Eladó felveszi a kapcsolatot Vevővel, a megadott elérhetőségek egyikén.

Vevő köteles a kiszállítás időpontjában, a szállító jelenlétében a csomagot tételesen ellenőrizni. Köteles meggyőződni arról, hogy valóban a megrendelt termék került kiszállításra - tartozékaival együtt -, a megrendelt mennyiségben és minőségben. A mennyiségi és az azonnal észlelhető minőségi kifogást Vevő haladéktalanul jelezni köteles a szállítónak. A kifogás jelzésének módja jegyzőkönyv készítése, amelyben a hiányt, illetve a hibát Vevő megjelöli. Jegyzőkönyv hiányában sérülésre, hiányosságokra vonatkozó utólagos reklamációt Eladónak nem áll módjában elfogadni.


VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A számlát minden esetben Eladó állítja ki. A számla tartalmazza az áru vételárát és a szállítási költségeket.

2. Eladó csomagolási – vagy bármilyen más költséget nem számol fel.

3. A fizetés előzetes átutalással, vagy készpénzben, utánvéttel történik. Nagyobb értékű céges megrendelések esetében előzetes egyeztetés alapján Vevő a teljesítést követő átutalással történő fizetést is kérhet. Erre vonatkozó igényét Vevő Eladó felé jelezni köteles.

4. Átutalással való teljesítés esetén a fizetés napjának az a banki nap tekintendő, amelyen a vételár összege Eladó folyószámláján jóváírásra kerül.

5. Késedelmes fizetés esetén Vevő jelen szerződés alapján elfogadja, hogy Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számol fel.

6. Előzetes átutalás esetén a megrendelést követően kiállításra kerül az átutalásos számla, és annak másolatát eladó e-mailben eljuttatja Vevőnek. Kizárólag a számla másolat e-mailben történt megküldését követően utalható át az összeg, a megrendelési értesítő nem tekinthető számlának. Eladó a számlán feltüntetett összeg bankszámlájára történő megérkezését követően haladéktalanul intézkedni köteles a termék kiszállításáról. Átutalás esetén Vevő a „közlemény” rovatban nevét (cégnevét) köteles feltüntetni.

7. Eladó belföldön használatos bankszámlaszáma: 73900236-18215481-00000000
  
8. Utánvét esetén Vevő a teljes vételárat a kiszállítás alkalmával a szállítónak készpénzben, egy összegben köteles megfizetni. A készpénzfizetési számlát a csomag tartalmazza.

9. Vevő kizárólag abban az esetben rendelheti meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor megfizetni képes annak díját. Át nem vett, vagy visszaküldött csomag esetén Eladó a termék újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előzetes átutalása esetén indítja el ismételten.

10. Eladó a vétel tárgyát képező termék tekintetében tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg Vevő a termék teljes vételárát megfizeti.

11. Minden akcióra igaz, hogy a készlet erejéig érvényes, cserére ezért csak nem hiányos készlet esetén van lehetőség.


VIII. AZ INTERNETEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései alapján a Vevő, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

2. A Vevő elállási jogát

a. a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b. az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

3. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi. Fenti elállási határidőre vonatkozó rendelkezések nem érintik a vásárló azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett terméket és a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek. Ha a vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotban a számlával együtt haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni az alábbi címre: Tánctól Z-ig Bt. 8200 Veszprém, Pöltenberg Ernő utca 6. 5. ép.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi, illetve leadja.

4. A Tánctól Z-ig Bt. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) eredeti csomagolásában visszaadott termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat visszafizetni. Amennyiben a termék a szokásos használat nyomait mutatja, úgy a Tánctól Z-ig Bt. fenntartja magának a jogot arra, hogy az értékcsökkenés miatt egy arányos összeget visszatartson és a vételárat csak részben térítse vissza.

5. A vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben a 14 napon belüli elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Tánctól
 
Z-ig Bt. a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszautalja a vásárló részére az előzetesen megadott számlaszámra.

6. A Tánctól Z-ig Bt. mindaddig visszatarthatja a vásárlónak az elállás folytán visszajáró összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7. Visszaküldés esetén az árut bármely postahivatalban, vagy egy szállítócéget megbízva fel lehet adni egy visszaküldő matricával ellátva (mely tartalmazza a címet, a feladó nevét). A visszaküldendő dobozba kérjük, minden esetben mellékelje a kitöltött visszáru nyilatkozatot!

8. Amennyiben elállási jogának gyakorolásával kapcsolatos kérdése merül fel, hívja az alábbi telefonszámot: +36 70 382 95 06 vagy a +36 30 206 24 09 (hétfőtől péntekig 10.00-18.00 között).

9. Kérjük, hogy a visszaküldéskor lehetőség szerint az eredeti csomagolást használja és mellékelje a kitöltött visszáru lapot is. Későbbi térítési igények elkerülése érdekében, óvatosan ellenőrizze az árut és ne okozzon benne kárt.

10. A termékek visszaküldésének költségei minden esetben a vásárlót terhelik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

11. A megrendelő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniái okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

12. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.

13. Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor az Eladó nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat.


IX. SZAVATOSSÁG

1. A vásárló hibás teljesítés esetén jogosult: elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelni kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt a fogyasztó köteles a kereskedőnek megtéríteni kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A megvásárolt termékek mellé kapott számlát/blokkot minden esetben meg kell őrizni, ugyanis ezzel tudja igazolni a vásárlást, illetve a szavatosság kezdetének idejét.

2. A szavatosságot kizáró feltételek

•    A használati-kezelési útmutatótól eltérő helytelen használat, tárolás, karbantartás okozta károsodás. A cipőket, ruhákat speciális körülményekre tervezték és gyártották, ennek megfelelő viseletet, talajt igényelnek. Ezért nem rendeltetésszerű használatuk a szavatossági jogok érvényesítését kizárja.

•    Baleset okozta károsodás.(pl.: elejtés, hanyag használat)

•    "Házilag" végzett szakszerűtlen beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás miatt keletkező meghibásodások.

•    Módosított, megrongált, olvashatatlanná tett méretszám, márkajelzés, stb. esetén.

•    A fenti okokból meghibásodott termékek javítási költsége a vásárlót terheli.

•    Fehérnemű, dresszek, harisnyák, spicc betétek higiéniai okokból nem cserélhetőek.


X. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

Vevő a termék átvételéig kérheti az Eladó és a Vevő között a megrendelés folyamán létrejött szerződés megszüntetését.

 

XI. FELELŐSSÉG

1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és az ezzel együtt járó hibalehetőségek tudomásul vételét. Az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja hibásan megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely esetleges telítettsége.

A szolgáltatás igénybevételéhez úgynevezett „cookie”-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Vevő nem kívánja engedélyezni a „cookie”-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. „Cookie”-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. /A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra./

Cookie szabályzatunkat  itt találja.

2. Eladó nem felel semminemű olyan kárért, amely a www.tanctolzig.hu-hoz való csatlakozás miatt következett be. Vevő felelősségi körébe esik annak felmérése, hogy mely módon védheti meg számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolókkal, adathalászokkal szemben.

3. Eladó a vis major következtében bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik. Vis majornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a www.tanctolzig.hu akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.


XII. ADATVÉDELEM

Adatvédelmi előírásainkat itt találja.


XIII. INFORMÁCIÓ, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

1. Vevő a Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Tánctól Z-ig Bt-t:

a) levelezési cím: 8200 Veszprém, Pöltenberg Ernő u. 6/5.

b) elektronikus levelezési cím:  tanc@tanctolzig.hu

c) telefonszám: +36 70 382 9506

2. Telefonon munkanapokon 10 és 18 óra között érhető el a Tánctól Z-ig Kellék és Dekor Stúdió Bt. ügyfélszolgálata.

3. A telefonon tett panaszokat a Tánctól Z-ig Kellék és Dekor Stúdió Bt. azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.

4. Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Tánctól Z-ig Kellék és Dekor Stúdió Bt. részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Tánctól Z-ig Kellék és Dekor Stúdió Bt. haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Tánctól Z-ig Kellék és Dekor Stúdió Bt. legkésőbb a jótállásra, valamint a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerinti érdemi válaszához mellékelve küldi meg Vevő részére.

5. A Tánctól Z-ig Kellék és Dekor Stúdió Bt. egyedi azonosítóval látja el a telefonon és emailben tett panaszokat.

6. A Tánctól Z-ig Kellék és Dekor Stúdió Bt. a Vevő által szóban tett vagy Vevő álláspontja szerint a Tánctól Z-ig Kellék és Dekor Stúdió Bt. által nem kielégítően kezelt panaszokra,
valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 25 (huszonöt) napon belül érdemben válaszol.

7. Szerződő Felek természetesen mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék.

8. Ha a Vevő a Tánctól Z-ig Kellék és Dekor Stúdió Bt-vel közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

9. A fogyasztónak minősülő Vevő a fogyasztó lakhelye vagy Eladó tevékenységének helye szerinti Békéltető Testület elérhetőségein kezdeményezheti az eljárást. A megyei szervezetek listája  itt érhető el.

10. A  www.bekeltet.hu linkre kattintva Vevő panaszát elektronikusan is bejelentheti a Budapesti Békéltető Testület oldalán.

11. Ha Vevőnek kérdése van az eljárással kapcsolatban, szintén fordulhat a Budapesti Békéltető Testülethez, mint online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz.
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: +36 1 488 21 86
Telefon: +36 1 488 21 31

12. Vevő panaszával az ügy jellegétől függően, a Tánctól Z-ig Kellék és Dekor Stúdió Bt. tevékenységi helye szerint az alábbi szervekhez fordulhat:

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 8200 Veszprém, Budapest út 3-5.
Postacím: 8210 Veszprém, Pf.: 2184
Telefonszám: +36 88 550 510
Email: fogyved_kdf_veszprem@nfh.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszám: +36 88 429 008
Faxszám: +36 88 412 150
Email: info@bekeltetesveszprem.hu
Web:  www.bekeltetesveszprem.hu

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Telefonszám: +36 88 549 104
Email:  gmohos@gov.veszprem.hu

13. Amennyiben a Tánctól Z-ig Kellék és Dekor Stúdió Bt. a panaszkezelés során megsértette a fogyasztó számára biztosított jogszabályokat (így többek között nem adott időben, vagy érdemben választ az írásban vagy szóban közölt panaszra, megtévszetette a fogyasztót, esetleg más, a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértést követett el), a fogyasztó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) területileg illetékes szervéhez fordulhat. Az NFH területi szervei a megyei Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei, melyek minden megyeszékhelyen megtalálhatóak:  www.nfh.hu/teruleti

14. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól 200. évi CVIII. törvény, valamint az 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.


XIV. FONTOS FOGALMAK

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást és a fogyasztó az adott honlapon vegy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.
Belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel.
Határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van.

Jogi Nyilatkozat

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

A megrendelés leadásával a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket.
Kelt: Veszprém, 2015. év 12. hó 1. napján

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával!